Et livsforløb på Kalundborgegnen 1876 til 1972

Marie og Lars Peter Offersen, ca. 1950

Velkommen til vores hjemmeside

Nedenstående artikel er skrevet af Marie og Lars Offersens svigersøn, Henning Jørgensen, Grenå og givet til Lokalhistorisk Arkiv af Marie og Lars Offersens barnebarn, tømrermester Jørgen Christiansen, Kalundborg

Lars Peter Offersen blev født i Viskinge den 1. august 1876, som søn af indsidder Ole Offersen og Ane Marie Pedersen, han bliver døbt 17. september samme år og konfirmeret i Betlehemskirken i Ubberup den 4. oktober 1891. Han kom hurtigt ud at vogte får og var ifølge hans Skudsmålsbog arbejdsdreng 10 forskellige steder. 23 år gammel blev han gift med Ane Marie Pedersen fra Tømmerup. Han havde købt et hus i Kåstrup (Kåstrupvej 107). Købesummen var 1200 kr. og heraf skulle der betales 600 kr. kontant, resten låntes i kreditforeningen. Han havde nu fået arbejde som murerarbejdsmand hos Hans Hansen i Ubberup, og Hans Hansen foreslog ham, at han gik i lære som murer. Lars Peter var lidt betænkelig, da der skulle skaffes til det daglige brød, men så tilbød Hans Hansen, at han kunne få løn som arbejdsmand i læretiden, og så begyndte læretiden 1. maj 1907 og sluttede 1. maj 1911, hvor Hans Hansen skrev at læretiden var overstået, og han nu var murersvend. Han bliver meldt ind i Murerforbundet. I 1917 sælges huset i Kåstrup og der købes et husmandsbrug i Tømmerup Holme, (Tømmerup Holmevej 20), købesummen var 9200 kr. hvoraf der betales 5000 kr. kontant. Det er skrevet ned hvad der fulgte med af besætning og inventar: 2 køer, 1 kvie, 1 kalv, af inventar nævnes 1 tærskeværk, 1 rensemaskine, 1 ajlepumpe, 1 vandpumpe, 2 vandspande, 3 transportspande, 1 hjulbør, 1 høtyv, 1 greb, 2 river, 1 stige. Det var et slidsomt liv både at være landmand og murer, og han var også lærer i husflidsskolen, hvor han fik 50 øre pr. aften i den første tid, det blev lidt bedre efterhånden. Han under viste både i snedkeri, kurvefletning og bogbinding. Midt i 30-erne ophørte ansættelsesforholdet med Hans Hansen, og Lars Peter Offersen fik bevis på Fri Håndværk, så han kunne foretage reparationer i stalde og boliger i sognet. Der blev efterhånden udvidet i stalden, så der blev plads til 6 køer og kalve, 3-4 svinestier, et par bokse til faresøer og en boks til en hest af jysk race. I begyndelsen var der ikke noget, der hed wc, alting foregik i grebningen bag køerne, men da der blev bygget nyt hønsehus, blev der lavet et das i den ene ende, kun adskilt ind til hønsene med trådvæv, så kunne de sidde der og kagle sammen. Der var blevet født 6 børn: Hans Peter Herman f. 1901, Anna Agnethe Valborg f. 1903, Anna Kristine f. 1911, Helga Sofie, f. 1917, Alvilda, f. 1921. I 1935 var både Lars Peter og Marie blevet omkring 60 år og var ved at være nedslidte, og da der blev et hus til salg i Kåstrup (Holbækvej 70) købte de det for 3500 kr. og solgte ejendommen i Holmene. Lars Peter tog lidt arbejde som murer, og Marie havde nogle høns og en flok ænder, og så havde de geden "Mette" der kunne give 1/2 liter mælk om dagen. Der var egen brønd, og alt vandet skulle bæres ind. Der var ikke indlagt elektricitet i huset, men det blev der i 1941 for en pris af 361 kr., som kunne afdrages med en ydelse på 48,54 kr. om året i 10 år. Da det elektriske lys skulle tændes første gang, var der mange af familien, der var samlet, da Lars Peter trykkede på kontakten så lyset strålede ud i stuen. Lampen var en hvid halvkuppel med grønne frynser forneden. Da der var gået et par minutter, sagde Lars Peter " Jow, det virker", og så slukkede han igen, og så sagde han: ”Nu kan du godt komme med lampen, Marie”. Nå det blev nu hurtigt en vane, at der var lys, når der blev tændt. Et af børnebørnene Jørgen Christiansen fortæller, at han var med til at rive en gammel stald ned og flytte et spær ind på en anden bygning. Marie døde 15. juni 1953, 77 år gammel og blev begravet på Tømmerup kirkegård. Nu kom der en lidt streng tid for Lars Peter, ikke alene var han blevet ene, men alt hvad der havde med husholdning at gøre var ikke noget, han havde beskæftiget sig med, men nogle af døtrene, der boede i Kalundborg kom og hjalp ham. I 1961 blev der en ledig plads på alderdomshjemmet i Tømmerup, hvor han fik nogle gode år, hvor han både var med i haven, han spillede kort, læste aviser og flettede mange kurve, som han både forærede væk og solgte, så der kunne blive til nye materialer. I anledning of hans 90-års fødselsdag var der en referent ude at snakke med ham, og han fortalte blandt andet, at det var blevet en stor familie. Udover de 6 børn var der 22 børnebørn og 27 oldebørn. Lars Peter Offersen døde efter et fald i 1972 næsten 96 år gammel og blev begravet på Tømmerup kirkegård efter et langt og slidsomt liv.


Nyeste kommentarer