Skærvefabrikken i Ubberup

Olav Tingager fortæller fra Ubberup

Olav Tingager har i et interview i 1986 med Ellen Madsen og Helga Hvass Jørgensen fra Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening fortalt om steder og hændelser fra Ubberup.

Skærvefabrikken i Ubberup

Om skærvefabrikken kan jeg sige, at det var en Hans Olsen i Kåstrup, der begyndte på den. Og så vidt jeg ved var det i 1920. Og jeg tror nok det var Andreas Clausen, der hjalp ham i gang blandt andet med at få en bank til at finansiere det. Det blev Kalundborg og Omegns bank. Og det varede jo ikke så længe, for den krakkede jo i august 1920. Og så var det jo forbi med at køre skærvefabrik.

Og jeg kan også oplyse, at jeg arbejdede dernede fra den 25. april tror jeg det var i 1920. Da var jeg kommet hjem fra højskolen, og så fik jeg arbejde dernede, for min søster hun var jo herhjemme, så vi behøvede jo ikke at være to og gå her. Men så fik jeg arbejde dernede. Jeg lagde sten i knuseren, og så var der en 4-5 mand der skulle køre stenene væk fra knuseren. Karl Christensen og mig vi skiftedes til at lægge i. Vi havde sådan en 2½ time ad gangen. Det var jo temmelig strengt arbejde. Vi var så også de yngste, der var der. Af de der tog sten fra, var der en, der hed Åge Jensen og en der hed Niels Peder Hansen og Svend Hvass. Jeg tror ikke, der var flere, der tog sten fra. Vi havde jo hvert sit arbejde, at vi skulle passe, men det holdt jo så op pludseligt, da det skete med banken. Og det var vi jo kede af alle sammen. Så lå man så stille nogle år, men så var der en, der hed Thorvald Larsen, han var murermester. Han fandt jo så på, at han kunne godt tjene lidt ved og sætte dem i gang igen med grus og sten, vi kunne hente deroppe.

Han havde en arbejdsmand der hed Niels Peder Sørensen, han arbejdede for ham i mange år. Blandt andet stod han oppe i huset, der var rejst deroppe på siden af banken og lavede sten og rør af cement og grus, og det første år han var der, da byggede han sit eget hus af de sten han havde fået lavet, og så havde han jo noget han kunne flytte ind i, i stedet for at bo til leje.

Og den kørte så i nogen år, men så var der så en vognmand nede ved Spangsbro, der hed Henry Hansen. Han overtog grusgraven deroppe og kørte med den i flere år. Til sidst var han nået så langt ind til den her Rakkerbakke, hvor de havde halshugget menneskene før og begravet dem norden for selve højen. Blandt andet så kom der somme tider nogle knogler ned tillige med grus of sten. Men så lige pludselig holdt Henry Hansen op med at grave, han flyttede ned til Spangsbro, og der begyndte han at tage sten og grus, og så blev der jo et stort hul dernede, der kom meget vand ud i.

Det er siden blevet til det her de kalder Loch Ness, og der er alle mulige slags fugle. Jeg ved ikke hvor mange slags der er, men der er så skønt dernede, for nu er træerne jo groet op også. Så det er et kønt sted at komme. Og jeg vil da anbefale de der har lyst til at se noget kønt, så kunne de jo godt tage derned og se, hvad der er blevet ud af det. Så tror jeg ikke jeg har mere og kan sige.

Den grusgrav (i Tømmerup) som Tyge havde, havde Henry Hansen også noget med den at gøre? (Ellen Madsen interviewer).

Det var Tyges lod den grusgrav oppe i Tømmerup. Amtet tog jo sten og grus og kørte ud på landevejen her for eksempel. Det gjorde de i mange år, og så forpagtede han det ud til en der hed Jakob Pedersen. Han boede inde i det hus der ligger ud for Clemenshøj. Og det drev han i mange år som landbrug ind til – ja jeg tror det var ind til han døde. Og siden hen begyndte det så som den første losseplads til Kalundborg. Den blev oprettet deroppe, og der er så fyldt op med alskens skidt, og nu er det planeret ud. Jeg ved ikke om de har plantet træer over det hele.

Nyeste kommentarer