Møllebyggeren i Tømmerup

Møllebygger Karl Hansen

Denne fortælling om møllebygger Karl Hansen bygger på en artikel af Sonja Husted Rasmussen i Kalundborg Folkeblads juletillæg 1985.

Møllebygger Karl Hansen er født den 31. december 1900 og i efteråret 1985 flyttede han ind på Tømmerup alderdomshjem.

Karl Hansen er født nytårsaftensdag 1900 på Ourø. Hans far, der var møller og senere ejede Udstrup Mølle og Savværk ved Store Merløse, ønskede, at sønnen skulle gå samme vej, og derfor blev Karl udlært som møller hos faderen og fik senere arbejde som møllersvend på Mullerup Mølle. Karl ville dog hellere bygge møllerne end arbejde i dem, og derfor kom han i lære hos møllebygger August Hansen i Holbæk efter endt soldatertjeneste. Allerede efter et halvt års læretid var han med til at sætte møllen på Sjællands Odde i stand. I læretiden – under 1. Verdenskrig – var han også hjemme og reparere møllen på Ourø, så den kunne producere strøm. Karl Hansen fortæller, at hans bedstemor, som endnu boede på Ourø, ikke kunne begribe, at barnebarnet ikke havde tid til at komme og drikke kaffe, men tiden skulle jo udnyttes og Karl arbejdede både dag og nat.

Karl Hansen har siden sin læretid været med til at bygge og istandsætte et utal af møller over hele Sjælland og Lolland-Falster. Det var et rakkerliv, for man måtte jo rejse hen hvor arbejdet var og penge at tjene. Et af de største arbejder Karl Hansen har været med til var genopbygningen af Asnæs Mølle i Odsherrred i 1924 efter at den gamle mølle var brændt. Karl Hansen har selv i perioder været mølleejer, idet han købte den gamle mølle i Gudmindrup i Odsherred. Denne nedbrændte en nat, hvorefter familien flyttede til Langeland  - også som mølleejere.

I 30 ´erne startede Karl Hansen som selvstændig møllebygger. Trods mangel på kapital til materialer lykkedes det alligevel at få gang i forretningen. Efter 2. Verdenskrig kom Karl Hansen til Kalundborg Dampmølle, og senere begyndte han at arbejde som tømrer for forskellige mestre. Han var blandt andet med til at lave færgelejerne for DSB i midten af halvtredserne, og han var med til at bygge de 100 m høje master til Skamlebæk Radio. Ind til pensionen var han ansat i Importkompagniet, det senere SP Jensen.

Selv efter folkepensionen blev der ikke tid til at slappe af. Fristrup Mølle skulle rives ned og flyttes til Roskildevej i Tåstrup i stedet for Røde Vejrmølle, som var nedbrændt. Dette arbejde stod Karl Hansen for, da han havde erfaring fra en tidligere flytning af Søndersted Stubmølle til Strandparken i Holbæk.

Frilandsmuseet har også gennem tiden haft bud efter Karl Hansen, som blandt andet i 1974-75 lavede nye vinger til Fuglevad Mølle på museet. Senest har museet her i efteråret 1985 bedt Karl Hansen komme og se på den ene møllevinge, hvor lærketræet har slået sig. Men Karl Hansen mente nok at han kunne tillade sig at udsætte arbejdet til foråret når vinterkulden er overstået.

Nyeste kommentarer