Mindestenen i Ubberup

Olav Tingager fortæller fra Ubberup

Olav Tingager har i et interview i 1986 med Ellen Madsen og Helga Hvass Jørgensen fra Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening fortalt om steder og hændelser fra Ubberup.

Mindestenen i Ubberup

Det var i 1920. Da var der nogle af Ubberup bys beboere, der blev enige om at rejse en genforeningssten til minde om Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark. Og så blev de jo enige om at rydde den der plads, der ligger oppe på hjørnet, der hvor gaderne mødes. Det var et gammelt bageri, der havde ligget der i sin tid, som der lå nogle ruiner af, som de måtte fjerne.

Da de var færdige med det, så blev de enige om, at de skulle gå rundt og samle penge ind til den her sten, de skulle rejse, og de skulle jo også have en flagstang og et flag. Og listen gik så rundt, og de blev jo skrevet op de forskellige, blandt andet var de da også her ude hos min far og mor, så vi var med også. Og så denne her liste den blev puttet ned i sokkelen under stenen.

Det var jo så meningen flaget skulle hejses til årets forskellige højtider, og det gik jo meget godt med alt det der, og så var der jo en der skulle passe flaget og hejse det, når der var højtider. Det var Johannes Jensen, der blev valgt til det. Og jeg ved ikke, hvem der har den bestilling i dag. Men så kan jeg blandt andet også meddele, at der oppe hvor stenen den blev rejst, der boede min farmor og farfar ind til 1917, da døde de begge to i løbet af 3 måneder. Og så blev det solgt til Rasmus Christensen i Ubberup,

tømreren, og han ryddede så skellet. Der var jo et skel med de her bukketjørn. Det var jo meget almindeligt dengang med bukketjørn, og det var jo næsten hele vejen rundt omkring haven der. Og så ved jeg ikke, hvad årstal det var, at Rasmus byggede det hus, som de siden flyttede hen i, da Johannes overtog forretningen. Så ved jeg for resten ikke, om der er mere jeg kan berette om det.

Kan du fortælle noget om det der flag – har det ikke sådan gået på skift hvem der hejste det? (Ellen Madsen interviewer).

Ja, det har det. Det har gået på skift med hvem der skulle passe flaget og hejse det. Jeg ved ikke hvor lang tid ad gangen, de har forvaltet det. Men jeg tror næsten, det er Ejnar Larsen, der skulle gøre det nu, men det bliver nok ikke til ret meget med ham, for han har jo været syg i vinter.

Nyeste kommentarer