Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening.

Velkommen til Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening. Foreningens formål er at virke for bevarelse af historiske minder med tilknytning til Tømmerup Sogn, Kalundborg. Gennem indsamling, registrering og arkivering af dokumenter, arkivalier, bøger, billeder, fotos, stemmeoptagelser mm. Arkivet holder ferie i juli måned.


Arkivets tilbud om at holde åbent den første lørdag i måneden ophører.

Der viste sig ikke at være grundlag for dette.
Tømmerup Lokalhistorisk arkiv inviterer til afsløring af historisk

mødepunkt ved årets sommervandring.Den 8,juni kl.19 vil Tømmerup Sogns Lokalhistoriske arkiv afsløre en sten ude på en mark. Dette
kan synes lidt underligt, for der plejer de at ligge i vejen og skal fjernes. Stenen er blevet rejst på et
ganske specielt sted, nemlig det geografiske punkt hvor tre sogne og to herreder mødes: Tømmerup, Rørby og Værslev sogne, samt Ars og Skippinge herreder.
Kendskabet til dette upåagtede sted kom ved en tilfældighed. I en kaffepause på lokalarkivet blev
der talt om halmafbrænding. Verner Christensen fra Kærby fortalte i den sammenhæng, at en
markbrand var løbet løbsk for hans far engang i 1960erne, og der var gået ild i hegnet og et stort
træ, der markerede sogne og herredsskel.
Træet brændte ikke helt, men barken havde taget så megen skade, at træet efterfølgende gik ud.
Efter nogle år væltede træet og hele området er senere groet til med brombær og slåen.
Ved opslag i gamle kort kunne vi se, at træet havde stået lige præcis i det skæringspunkt, som
Verners far havde fortalt ham om i hans barndom.
Skæringspunktet er ca.100 meter øst for broen over jernbanen på Tingvejen mellem Ubberup og
Kærby. Lokalarkivet har besluttet at markere dette med en sten, således at denne viden om 1000 års herreds- og sogneinddeling ikke går i glemmebogen.
Sommervandringen udgår fra Ubberup Valgmenighedskirke og er en rundtur ad Tingvejen med
afsløring af stenen. Herfra går turen via stien – måske akkompagneret af nattergalen - mod
Højskolen, Digterhuset og Nøjsomheden tilbage til Valgmenighedskirken. Turen er på ca. 2km. på
en god sti – men man kan også vælge at tage tilbage til kirken og vente på dem, der går med rundt.
Lisbeth Andreasen vil guide os rundt i historien i området.
Dernæst vil vi nyde den medbragte kaffe i Samlingssalen eller i det fri, hvis vejret tillader der.
Driller vejret er der en plan B.

 

Arkivet åbent tirsdage kl. 9.00 til 11.30

 Vi holder også åbent første lørdag i hver måned, fra kl. 10 til 12 

BYPUMPEN

Tømmerups gamle bypumpe blev sporet til Raklev i sommeren 1985. De daværende ejere gik med til at bytte den med en anden, som Ellen O. havde skaffet.
Den blev opstillet i efteråret 1986 på Tømmerupvej 37, hvor den tidligere havde stået, men denne gang uden vandforbindelse.

Den er nu blevet malet, så den skulle være blevet mere synlig fra vejen, Spangsbro mod Tømmerup

 Foreningens Årsprogram er delt ud til medlemmerne.

Hvis bladet ikke er modtaget eller man ønsker at blive medlem.

Rettes henvendelse til: Lisbeth Myrup Jensen   Tlf: 30523283

 Arkivernes Hjul kan stadig købes ved at ringe/SMS til samme tlf nr. 

 

Vi er stadig interesseret i at få sat navne på billeder fra bl.a. Tømmerup skole - klassebilleder fra 1974 - 2010.

 Desuden mange billeder fra TGU gymnastik, håndbold, fodbold m.m.

 Så kom forbi arkivet i åbningstiden, eller få en aftale med en fra bestyrelsen.

 

 

 Arkivets adresse:

 Tømmeruphallen, Tømmerupvej 20, Spangsbro, 4400 Kalundborg

 Tlf. i åbningstiden: tlf.nr :  52734566 

 E-Mail: toemmeruplokalarkiv@gmail.com

 Hjemmeside: www.toemmerupsogn.dk

 

 Medlemsskab:

 Kontigent for 2023 150 kr. for par og 100 kr. for enkeltpersoner,

som kan inbetales ved Bankoverførsel, MobilPay eller til kasseren.

Dragsholm Sparekasse: 0537 0000480835

MobilPay: 725075

Husk navn ved betaling.

Betaling til kassereren kan ske  før generalforsamlingen, eller i arkivets åbningstid.

 

Arkivet er åbent:  

 Arkivet har åbent hver tirsdag kl. 9.00 – 11.30.

 Åben efter aftale med en fra bestyrelsen.

Lukket i juli måned

Nyt Telefonnummer:

52734566

 

Ny Mail adresse fra 20/12 2017:

toemmeruplokalarkiv@gmail.com